Archive

Minddistrict: Revitalisatie huisstijl voor innovatieve behandelwijze

Uitgangspunt Minddistrict biedt via zorginstellingen online ‘mind-trainingen’ voor allerlei psychische klachten. De visuele identiteit had aanvankelijk een zakelijk karakter. Men had een institutionele uitstraling, waarbij de focus sterk gericht was op content en minder op visuals en emotie. Om zich beter te kunnen profileren en om een groter marktsegment te verkrijgen, was een revitalisatie van de visuele identiteit nodig. Daarbij was het van belang om de herkenbaarheid en relatie met het oude logo intact te laten. x Creatieve oplossing Het nieuwe Minddistrict logo verwijst enerzijds naar een ontmoetingsplek van psychische gezondheidszorg, anderzijds symboliseert het de dialoog waarbij de cliënt centraal staat. Het opgefriste kleurenpalet sluit beter aan bij de nieuwe merkwaarden ‘Easy’, ‘Smart’ en ‘Happy’. De natuurbeelden verbeelden de innovatieve aspect van de dienstverlening, waarbij nu meer de nadruk ligt op luxe en ‘feel-good’, zonder in te boeten op medische professionaliteit. . Het redesign van de interface leidt tot een meer gebruiksvriendelijke online applicatie voor ‘mind...

Continue Reading

Drake & Farrell: Merkidentiteit voor ‘supply chain solutions’ op maat.

Uitgangspunt Sinds het bestaan van Drake & Farrell heeft men zich gepositioneerd als een dienstverlener in logistieke processen gebaseerd op maatwerk. Bovendien wordt men gekenmerkt door een toegevoegde waarde te leveren in de Product Life Cycle. Deze ‘added value’ maakt Drake & Farrell een unieke dienstverlener die de maakindustrie van high-end producten kan ondersteunen in de hele levenscyclus van het product. Juist die diversiteit van hun diensten is uniek en karakteristiek, maar maakte tegelijkertijd de positionering van het merk Drake & Farrell lastig. Een aangescherpte merkidentiteit en positionering was daarom cruciaal. Zeker gezien de nieuwe doelstelling om meer nieuwe klanten – met name producenten van high-value producten – aan het bedrijf te binden. Naast een gerevitaliseerde visuele identiteit, zoals een nieuw logo en website en andere middelen, was het vertellen van Drake & Farrell’s corporate story een essentiële onderdeel. . Creatieve oplossing Naast een vernieuwd logo met een robuuster lettertype en solide beeldmerk, sluiten ook...

Continue Reading

Adviestalent: Visuele identiteit voor adviseurs met toekomst

Uitgangspunt Adviestalent is een dynamische organisatie met uitsluitend jonge adviseurs in dienst. Men selecteert alleen de meest talentvolle kandidaten met geen of weinig werkervaring. Juist de creativiteit en de frisse kijk van jonge mensen zijn pluspunten waarmee Adviestalent zich onderscheidt. Bovendien kan men door een uniek samenwerkingverband de sprankeling van toptalent combineren met de gedegen vakkennis en kwaliteit van Twynstra Gudde. Precies deze dynamiek en sprankeling miste men in de oude huisstijl. Bovendien had men behoefte aan een heldere merkpositionering met Twynstra Gudde’s endorsement als Unique Selling Point. Om die redenen werden Mojo Strategy en Studio de Backery gevraagd om de merkarchitectuur aan te scherpen en de huisstijl te revitaliseren. . Creatieve oplossing Een nieuw communicatieconcept met krachtige beeldtaal biedt ruimte om juist de unieke kenmerken van Adviestalent over het voetlicht te brengen. Vrijstaande metaforische fotografie in combinatie met prikkelende koppen, een frisser kleurenpalet en grafische silhouetten zorgen voor een jonge en dynamische uitstraling....

Continue Reading

Belarto: Snoezig merk voor uitgever van geboortekaarten

Uitgangspunt Belarto is marktleider als uitgever van gelegenheidsdrukwerk zoals geboortekaartjes en huwelijksdrukwerk.  De voornaamste marktontwikkeling laat een verschuiving zien van de ‘drukker om de hoek’ naar de online verkooppunten. Met té veel aanbieders in een krimpende markt wilde men door het lanceren van een nieuw merk en online platform hun marktpositie behouden en een top drie positie in Europa behalen. Het doel was om het gemak van online bestellen, te combineren met de persoonlijke service van de drukker.  Dit waren de uitgangspunten voor een pilot van een nieuw merk voor geboortekaartjes en een full-service webwinkel. x Creatieve oplossing In een grondig merkontwikkelingstraject is veel aandacht besteed aan het onderzoeken van concurrerende merken, het in kaart brengen van de doelgroep en het exploreren van diverse creatieve oplossingen. Daarbij zijn diverse fases en expertises van merkontwikkeling aan de orde zijn gekomen: . –  Visual audit: voorafgaand aan het design werd eerst het concurrentielandschap in kaart gebracht. –  Naamgeving: diverse...

Continue Reading