Iconen om sociale interactie te ontsluiten en te gaan spelen

In opdracht van Make It Heppener ontwikkelde Studio de Backery een serie iconen voor de interactieve Heineken bar, in de internationale Lounge 2 op Schiphol. Zodra een bezoeker een biertje op de speeltafel plaatst, verschijnt een interactief menu met de knop “Let’s play,” waarmee een navigatiemenu ontsloten kan worden. De reiziger wordt vervolgens aangemoedigd om onder andere: te proosten, een bericht achter te laten of iemand een goede vlucht te wensen.

Heldere en eenduidige iconen die plezier uitstralen

De uitdaging was om binnen strenge branding richtlijnen en een beperkt kleurenpalet toch een rijke, heldere en eenduidige iconenstijl te ontwikkelen. Binnen een beperkt aantal pixels moesten zowel eenvoudige symbolen zoals “More behind the star”, als ook complexe iconen zoals “Another Heineken?” binnen dezelfde lijnvoering en illustratiestijl uitgevoerd worden. Ondanks de grote verschillen in symboliek, als in detaillering, is het toch een eenduidige stijl geworden.

Motion graphics door Ben Heppener | Make It Heppener

Schetsen van iconen

Gebruikerstest

Zowel de technische functionaliteit, als ook de weergave en communicatiewaarde van het design is uitgebreid getest, voordat het eindontwerp geïmplementeerd werd.

In een diepere laag van de interactieve tafel dreef voortdurend een zwerm bierviltjes voorbij. De helderheid van de knoppen (in de vorm van bierdoppen) en het contrast met de ondergrond, was daarom van belang.