Drake & Farrell: circulaire oplossingen

Klant

Drake & Farrell

Type organisatie

Dienstverlener voor circulaire oplossingen

Expertise

Webdesign en corporate story

Categorieën

Webdesign, design management, merktaal, corporate story

Uitdaging

Hoe vertel je zowel kort en krachtig, als in woord en beeld, het merkverhaal van een bedrijf dat circulaire oplossingen biedt? Bij het vertellen van het merkverhaal van een bedrijf zoals Drake & Farrell — waarbij de bedrijfsactiviteiten ogenschijnlijk ver uit elkaar liggen — is het zaak om de rode draad in het geheel te ontdekken. Om dit helder te krijgen is er onder andere gebruik gemaakt van Sinek’s Golden Circle: het ‘wat’, ‘hoe’ en ‘waarom’. Dit gaf handvatten om zowel de intrinsieke motivatie van Drake & Farrell te formuleren (hun diensten zijn goed voor het milieu) als de voordelen die het de klant oplevert.

 

De merkbelofte van Drake & Farrell is ‘circulaire oplossingen’. Dit omvat zowel het retourenproces, logistieke processen, als eveneens het herstructureren van productieprocessen. Dit alles levert fikse besparingen op qua: geld, grondstoffen, energie, afval, maar levert eveneens winst op voor het milieu. Dit is waarom men het doet. Men hanteert daarbij vooral een pragmatische aanpak, zodat de website ook het ‘wat’ en ‘hoe’ ruimschoots belicht.

.

Creatieve oplossing

Korte, prikkelende teksten sporen de klant aan om contact op te nemen, zodat Drake & Farrell samen met de klant de uitdaging en kansen in kaart kan brengen. Complexe logistieke processen zijn teruggebracht tot overzichtelijke stappen. Korte en relevante teksten inspireren ook bestaande klanten, om ook andere circulaire oplossingen te overwegen. De website is op die manier een krachtig wervingsmiddel om de potentiële winst voor de klant zichtbaar te maken. Daarbij ligt de focus op de win-winsituatie, door eveneens te denken in het voordeel van de ander.

 

De roterende titels in de fotoheader geven per pagina of dienst de kernboodschap weer. Naast de bondige en krachtige merktaal, worden de diensten en bedrijfsprocessen in beeld gebracht door een combinatie van product- en reportagefotografie. Heldere infographics visualiseren complexe bedrijfsprocessen, aangevuld met interactieve hotspots waarin de afzonderlijke stappen bondig zijn beschreven. Eenvoudige video-animaties tonen de voor- en na-situatie. Het moderne en frisse webdesign met verschillende dynamische elementen, geeft de website een eigentijds en levendig uiterlijk.

.

Webdesign: Studio de Backery  |  Tekst: Pierre Stukker, Merktaal  |  Development website: Mediatopia  |  Productfotografie fotoheader en bedrijfsfoto’s: Studio Enjoy