Archive

Alberdingk Thijm Scholen: herkenbaar aan de uil

Uitgangspunt De individuele scholen onder de koepelorganisatie Alberdingk Thijm Scholen stonden reeds voor de huisstijlrevitalisatie bekend als ‘de scholen met het uiltje’. Bij de ontwikkeling van een nieuw designsysteem — een endorsed identity — is daarom besloten om deze uil centraal te stellen. Het beeldmerk fungeert als herkenbaar symbool en tevens als een kwaliteitslabel.   Naast de wens om met een consistente visual identity eenheid te creëren, bestond ook de behoefte om het individuele karakter van de afzonderlijke scholen te behouden. Om die reden zijn de bestaande schoollogo’s gecombineerd met het beeldmerk. x   Creatieve oplossing In de regio Hilversum zijn Alberdink Thijm scholen herkenbaar aan de herkenbare endorsement van het uiltje. Individuele scholen kunnen zich nu profileren met hun unieke visie en onderwijsmethode, terwijl de herkenbaarheid van de koepelorganisatie en de overkoepelende waardes eveneens zichtbaar zijn gemaakt. De afdelingen en stichtingen hebben een eenduidige vormgeving, die enerzijds verschilt van de endorsed identity van de scholen, maar onmiskenbaar...

Continue Reading

Alberdingk Thijm Scholen: zichtbaarheid vergroten

Uitgangspunt De koepelorganisatie Verenigde Scholen J. A. Alberdingk Thijm wil in een krimpende markt het aantal leerlingen gelijk houden. Het vergroten van de zichtbaarheid is daarom noodzakelijk. Daarnaast was er tevens behoefte aan een heldere merkstructuur, waarbij duidelijk zou worden welke scholen tot de Alberdingk Thijm scholen behoren. Een nieuw designsysteem en eigentijdse uitstraling zou tevens beter moeten aansluiten bij de kwaliteit en onderwijsinnovatie waar de organisatie voor staat.   Voor de merkpositionering en ontwikkeling van een nieuwe visuele identiteit werden de volgende uitgangspunten gedefinieerd:   – Een kortere, nieuw merknaam, afgeleid van de oorspronkelijke naam. – Een heldere afzender, waarbij ‘het uiltje’ als keurmerk fungeert. – Het vergroten van de zichtbaarheid door het creëren van een sterke visuele familie. – Het behoud van de individuele schoollogo’s en huisstijlen. – Visuele uitstraling in lijn met onderwijs-innovatie zoals ‘Early English’ en integratie van ICT – Kostenbesparing door een uniform en praktischer designsysteem. x Creatieve oplossing De nieuwe merknaam werd ‘Alberdingk Thijm Scholen’. Deze scholen...

Continue Reading

Adviestalent: Visuele identiteit voor adviseurs met toekomst

Uitgangspunt Adviestalent is een dynamische organisatie met uitsluitend jonge adviseurs in dienst. Men selecteert alleen de meest talentvolle kandidaten met geen of weinig werkervaring. Juist de creativiteit en de frisse kijk van jonge mensen zijn pluspunten waarmee Adviestalent zich onderscheidt. Bovendien kan men door een uniek samenwerkingverband de sprankeling van toptalent combineren met de gedegen vakkennis en kwaliteit van Twynstra Gudde. Precies deze dynamiek en sprankeling miste men in de oude huisstijl. Bovendien had men behoefte aan een heldere merkpositionering met Twynstra Gudde’s endorsement als Unique Selling Point. Om die redenen werden Mojo Strategy en Studio de Backery gevraagd om de merkarchitectuur aan te scherpen en de huisstijl te revitaliseren. . Creatieve oplossing Een nieuw communicatieconcept met krachtige beeldtaal biedt ruimte om juist de unieke kenmerken van Adviestalent over het voetlicht te brengen. Vrijstaande metaforische fotografie in combinatie met prikkelende koppen, een frisser kleurenpalet en grafische silhouetten zorgen voor een jonge en dynamische uitstraling....

Continue Reading

Belarto: Snoezig merk voor uitgever van geboortekaarten

Uitgangspunt Belarto is marktleider als uitgever van gelegenheidsdrukwerk zoals geboortekaartjes en huwelijksdrukwerk.  De voornaamste marktontwikkeling laat een verschuiving zien van de ‘drukker om de hoek’ naar de online verkooppunten. Met té veel aanbieders in een krimpende markt wilde men door het lanceren van een nieuw merk en online platform hun marktpositie behouden en een top drie positie in Europa behalen. Het doel was om het gemak van online bestellen, te combineren met de persoonlijke service van de drukker.  Dit waren de uitgangspunten voor een pilot van een nieuw merk voor geboortekaartjes en een full-service webwinkel. x Creatieve oplossing In een grondig merkontwikkelingstraject is veel aandacht besteed aan het onderzoeken van concurrerende merken, het in kaart brengen van de doelgroep en het exploreren van diverse creatieve oplossingen. Daarbij zijn diverse fases en expertises van merkontwikkeling aan de orde zijn gekomen: . –  Visual audit: voorafgaand aan het design werd eerst het concurrentielandschap in kaart gebracht. –  Naamgeving: diverse...

Continue Reading