Wolters Kluwer: pluriforme uniformiteit

Klant

Wolters Kluwer in opdracht van Eden Spiekermann

Type organisatie

Publisher

Expertise

Design management & guidelines

Categorieën

Design systeem voor: advertenties, brochures, rapporten, flyers, mails, product websites, events, banners, tradeshows, signage, give-aways

Uitgangspunt

Toen Eden Spiekermann de visuele identiteit voor Wolters Kluwer ontwikkelde werd ik gevraagd om hun design team te ondersteunen, om voor verschillende onderdelen een design-systeem te ontwikkelen. Aan de hand van design-voorbeelden zijn heldere guidelines ontwikkeld, enerzijds om een consistente toepassing van huisstijlelementen vast te leggen, die anderzijds voldoende flexibiliteit bieden voor de verschillende toepassingen en vereisten.

.

Creatieve oplossing

Door een uniforme toepassing van het grid en positionering van elementen ontstond een herkenbare vlakverdeling. Deze bestond onder andere uit overlappende, deels transparante vlakken en uitsparingen die karakteristiek zijn voor de visuele stijl. In combinatie met uniforme richtlijnen voor typografie en kleurgebruik, ontstond een grote consistentie, ondanks de grote verscheidenheid aan middelen en toepassingen. Door een secundair kleurenpalet konden specifieke producten of productgroepen zich bovendien differentiëren binnen de visuele identiteit.

 

Samen met Eden Spiekermann ontwikkelde ik design-voorbeelden en guidelines voor op Wolters Kluwer’s brand portal voor de onderdelen: advertenties, brochures, rapporten, e-books, events & give-aways.

.

Design visuele identiteit: Eden Spiekermann | Design management: Marieke Griffioen & Joost Holthuis | Design 3D-stand: Jan-Dirk Porsius | Design-voorbeelden & guidelines diverse onderdelen: Studio de Backery