Alberdingk Thijm Scholen: zichtbaarheid vergroten

Klant

Verenigde Scholen J. A. Alberdingk Thijm

Type organisatie

Koepelorganisatie primair en voortgezet onderwijs

Expertise

Merkarchitectuur & visual identity

Categorieën

Logo design, print design, web design, correspondentie middelen

Uitgangspunt

De koepelorganisatie Verenigde Scholen J. A. Alberdingk Thijm wil in een krimpende markt het aantal leerlingen gelijk houden. Het vergroten van de zichtbaarheid is daarom noodzakelijk. Daarnaast was er tevens behoefte aan een heldere merkstructuur, waarbij duidelijk zou worden welke scholen tot de Alberdingk Thijm scholen behoren. Een nieuw designsysteem en eigentijdse uitstraling zou tevens beter moeten aansluiten bij de kwaliteit en onderwijsinnovatie waar de organisatie voor staat.

 

Voor de merkpositionering en ontwikkeling van een nieuwe visuele identiteit werden de volgende uitgangspunten gedefinieerd:

 

– Een kortere, nieuw merknaam, afgeleid van de oorspronkelijke naam.

– Een heldere afzender, waarbij ‘het uiltje’ als keurmerk fungeert.

– Het vergroten van de zichtbaarheid door het creëren van een sterke visuele familie.

– Het behoud van de individuele schoollogo’s en huisstijlen.

– Visuele uitstraling in lijn met onderwijs-innovatie zoals ‘Early English’ en integratie van ICT

– Kostenbesparing door een uniform en praktischer designsysteem.

x

Creatieve oplossing

De nieuwe merknaam werd ‘Alberdingk Thijm Scholen’. Deze scholen werden in de regio herkend aan ‘het uiltje’. Daarom heeft men besloten om het uil-embleem te behouden, dat tevens als keurmerk fungeert. Het resultaat is een endorsed identity, met een endorsement door de koepelorganisatie. Een helder endorsement-systeem en beperkt kleurenpalet creëert eenheid, maar tegelijkertijd ruimte voor het originele schoollogo.

 

Het nieuwe symbool van de uil is afgeleid van het oorspronkelijke embleem, maar met een eigentijdse uitstraling. Het gepixelde boek verwijst naar de integratie van ICT in het onderwijs. De uitstraling is vriendelijk, open en nieuwsgierig. Het symbool is geschikt voor een ruime leeftijdsgroep, zowel binnen het primaire als voortgezet onderwijs.

 

Ook door de visuele stijl is de school direct herkenbaar als een Alberdingk Thijm school. Hierdoor ontstaat enerzijds een herkenbare huisstijl en uniformiteit, terwijl er anderzijds ruimte blijft voor visuele differentiatie voor individuele scholen. Het lettertype en een herkenbare vormtaal met vormelementen zoals de uitvergrootte pixels, zorgen voor een onderscheidende stijl. De visuele stijl refereert impliciet aan de vormtaal van Dudok, een herkenbare stijl in de regio Hilversum.

 

Design: Studio de Backery  |  Merkpositionering / merkarchitectuur / merkstrategie: Joost Mogendorff